Efter framgången med det internationella ljusåret 2015 har Unesco utsett 16 maj att vara en Internationell Ljusdag – International Day of Light, som firas första gången 2018. Läs mer 

kalendariet kommer vi att samla information om evenemang som planeras i anslutning till IDL2018.
Kontakta resurscentrum@fysik.lu.se om du vill lägga till något!

Ljusåret 2015

spectrum_bottom

2015 har utsågs av UNESCO till ett Internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier. Se http://www.light2015.org/ och även www.eps.org/light2015  www.magic-of-light.org/iyl2015/. Det blev ett tillfälle att uppmärksamma alla de olika sätt ljus, synligt och osynligt, påverkar våra liv och ligger till grund för många olika områden inom vetenskap och teknik.

Om ljus

Ljuset från solen är en förutsättning för liv och ger oss möjligheter att se vår omvärld. Genom olika ljuskällor kan vi använda fler av dygnets timmar, och modern belysingsteknik kan minska energianvändningen och även den oönskade belysningen av natthimlen. Ljus är en budbärare från mikrokosmos och makrokosmos, och ger oss verktyg att förstå atomers och molekylers växelverkan och hur vår kroppar fungerar. En allt djupare förståelse ljusets egenskaper har öppnat vägen för optisk kommunikation och andra fotonik-tillämpningar som vi tar för givna. Många yrken i dagens samhälle arbetar med ljus i olika former. Under ljusets år 2015 kommer vi att lyfta fram flera av dessa aspekter. Vi hoppas också att det ska inspirera till nya samarbeten och kanske också tillämpningar och upptäckter.

Ljusets år i Sverige

Ljusets år i Sverige firades i ett samarbete mellan många olika aktörer, både genom speciella evenemang och genom att återkommande evenemang under 2015 får ljus som inslag eller tema. Vi startade också en Facebook-sida https://www.facebook.com/ljus2015. Som inspiration tog vi tagit fram ett antal månadsteman. Förutom grupper om ljusårets många olika teman och aktiviteter ser vi gärna lokala eller regionala arbetsgrupper. Om du/din organisation vill bidra, kontakta oss gärna och hoppas kunna bilda arbetsgrupper, både tematiska och lokala/regionala.

Tack till alla er som firade Ljus2015 tillsammans med oss

Ann-Marie PendrillNationellt resurscentrum för fysik och Svenska fysikersamfundet
Petra BindigPhotonicSweden
Nationella kontakter för Ljus2015 / Light2015

Vill du lära dig programering? Lär dig Python med det interaktiva läromedlet på Pythonlabbet.

Denna sida har utvecklats med hjälp av en examinerad student som bl.a. driver sidorna kryssningar.se, usa.se, resatillusa.se och hyrbil24.se.