Ljusspridar-te – Photonics Afternoon Tea 17 September, Göteborg

3ljus_reflexer En träff  på i MC2-huset på Chalmersområdet  (preliminärt i “Luftbryggan”) för dig som vill genomföra en eller flera Ljus-lektioner i klassrum – som lärare eller som gäst i ditt barns eller någon annan klass. Det blir också möjlighet att diskutera andra sätt att vara en del av arbetet med LJUS2015. Det kan finnas möjlighet att få med en experimentlåda till skolan.

15.00 Afternoon tea
15.30 Inledning med exempel på några olika ljus-lektioner.
16.00 Stationslaborationer. Prova experiment med enkel utrustning – och sådant som ingår i någon av de klassuppsättningar som du har möjlighet att få låna för genomförandet. Du får gärna ta med något eget experiment eller demonstration som du vill dela med dig av under träffen.
16.45 Avslutning: Hur går vi vidare?

Välkomna med din anmälan till Fotonik-te 17 september
Sheila Galt  Chalmers,
Ann-Marie Pendrill Nationellt resurscentrum för fysik
Petra Hardtke, Thorlabs