Möten relaterade till Ljus2015

Eftersom många aktiviteter kommer att ske i olika delar av landet genomförs också många regionala möten för planering och ide-utveckling. Tillsammans kan vi generera ännu större genomslag för Ljus2015.

Planeringsmöten

Stockholm

Kontakt Petra Bindig

  • Tisdag 25/11 kl.13:30-15:00, Rum FB55, Alba Nova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm (Minnesanteckningar)

Lund

Kontakt Ann-Marie Pendrill

Göteborg

Kontakt Sheila Galt

  • 27 nov: Sheila Galt, Ann-Marie Pendrill, Petra Hardtke
  • 5 december Lunch bunch, Sheila Galt, Sal PJ; Fysikcentrum
  • (+ Kontakt med Julstaden Göteborg efter att 2014 års Julstad är över)