Ljusspridarfrukost, 5 februari, Göteborg

3ljus_reflexer En inledande träff  på i MC2-huset på Chalmersområdet  (preliminärt i “Luftbryggan”) för dig som vill genomföra en eller flera Ljus-lektioner i klassrum – som lärare eller som gäst i ditt barns eller någon annan klass. Det blir också möjlighet att diskutera andra sätt att vara en del av arbetet med LJUS2015.

7.00: Frukost

7.30: Gemensam inledning med exempel på några olika lektionsplaneringar för olika stadier.

8-8.45:  Stationslaborationer. Prova experiment med enkel utrustning – och sådant som ingår i någon av de klassuppsättningar som du har möjlighet att få låna för genomförandet. Du får gärna ta med något eget experiment eller demonstration som du vill dela med dig av under träffen.

8.45-9.00 Avslutande diskussion: Hur går vi vidare?

Anmälning till Ljusspridarfrukosten, i Göteborg 5 februari.

Sheila Galt  Chalmers, eller Ann-Marie Pendrill Nationellt resurscentrum för fysik, Petra Hardtke, Thorlabs

Fler ljusspridarfrukostar kommer att anordnas på andra platser senare under året.