Under mötet på PhotonicSweden 16 september 2014 diskuterades några olika möjliga arbetsområden, såsom Sponsring, WWW-sidor, Laser-grotta, Ordna seminarier, konferenser, Skol-aktiviteter, Evenemang, konserter, Filmer / forskar presentationer, Experimentbeskrivningar, Kontakt med media (inkl. UR), Profilmaterial, Appar.

Kontakta gärna någon av oss om du är intresserad av att bidra till eller arbeta med något eller några av områdena. Förutom tematiska arbetsgrupper växer också regionala samarbeten fram.

Kontakter inom olika områden

 • Sponsring
 • WWW-sidor: A-M Pendrill, NRCF
 • Laser-grotta: Ingemar Peterman, Acreo, Sheila Galt, Chalmers, Stefan Åminneborg, Vetenskapens Hus 
 • Ordna seminarier, konferenser, Photonic Sweden, Monica Almqvist, Vattenhallen,
 • Skol-aktiviteter: Monica Almqvist, Vattenhallen, Sheila Galt, Chalmers, A-M Pendrill, NRCF, Magnus Näslund, Astronomi, SU
 • Events, konserter: Photonic Sweden, Ingemar Peterman, Acreo, Monica Almqvist, Vattenhallen
 • Presentationer av personer inom med olika ljus-relaterade yrken. Presentationerna i det norska projektet http://www.rollemodell.no  kanske kan vara inspiration, men kan gärna kompletteras med korta filmer som visar något ljus-relaterat
 • Experimentbeskrivningar (se också skolaktiviteter)
 • Kontakt med media (inkl. UR)
 • Profilmaterial
 • Appar, Photonic Sweden

Se också kontakter under resp. månadstema