Under arbetet med Ljus2015 samlades
diskuterades några olika möjliga arbetsområden vid ett möte på mötet på PhotonicSweden (16 september 2014), såsom Sponsring, WWW-sidor, Laser-grotta, Ordna seminarier, konferenser, Skol-aktiviteter, Evenemang, konserter, Filmer / forskar presentationer, Experimentbeskrivningar, Kontakt med media (inkl. UR), Profilmaterial, Appar.

Kontakta gärna någon av oss om du är intresserad av att bidra till eller arbeta med något eller några av områdena. Förutom tematiska arbetsgrupper växte också regionala samarbeten fram.

Listan kanske kan vara användbar även för framtida ljusdagar.

Kontakter inom olika områden

  • WWW-sidor: A-M Pendrill, NRCF
  • Laser-grotta: Ingemar Peterman, Acreo, Sheila Galt, Chalmers, Stefan Åminneborg, Vetenskapens Hus 
  • Ordna seminarier, konferenser, Photonic Sweden, Monica Almqvist, Vattenhallen,
  • Skol-aktiviteter: Monica Almqvist, Vattenhallen, Sheila Galt, Chalmers, A-M Pendrill, NRCF, Magnus Näslund, Astronomi, SU
  • Events, konserter: Photonic Sweden, Ingemar Peterman, Acreo, Monica Almqvist, Vattenhallen
  • Presentationer av personer inom med olika ljus-relaterade yrken. Presentationerna i det norska projektet http://www.rollemodell.no  kanske kan vara inspiration, men kan gärna kompletteras med korta filmer som visar något ljus-relaterat
  • Experimentbeskrivningar (se också skolaktiviteter)
  • Kontakt med media (inkl. UR)
  • Profilmaterial
  • Appar, Photonic Sweden