Om Ljus

Den internationella sidan innehåller mycket material om olika aspekter av ljus. http://www.light2015.org/Home/LearnAboutLight.html

Optiktermer

Ljus-aktiviteter och undersökningar

I anslutning till varje månadstema kommer vi att lägga upp lektionsförslag med anknytning till temat.
Se också en mer utförlig sida om Ljus i skolan.