Om Ljus

Den internationella sidan innehåller mycket material om olika aspekter av ljus. http://www.light2015.org/Home/LearnAboutLight.html

Optiktermer

Ljus-aktiviteter och undersökningar

Se också en mer utförlig sida om Ljus i skolan.