Kontakt

Nationella kontaktpunkter:

Om arbetet med Ljus2015

Ljus berör många olika områden av samhället, och ett stort antal organisationer är på olika sätt engagerade i planeringar och aktiviteter inför det internationella ljusåret 2015.

Inledande möten har hållits i Stockholm 13 augusti och 16 september, och arbetet fortsätter på olika håll i mindre grupper. Nedan följer en lista med olika grupper och personer som deltagit eller på annat sätt anmält intresse.
(Sidan är under arbete – säg gärna till om du och din organisation vill finns med.)